العربية العربية English English فارسی فارسی

درباره ما

شکیلان نما

مهندس محمد حیدری زاده: مدیریت عاملمهندس محمد عبدالهی:
مدیریت تولید


جناب آقای مهدیار جعفری:
مدیریت مالی


جناب آقای سعید حیدری زاده:
بازرگانی


جناب آقای علی حیدری زاده:

بازرگانیسرکار خانم سمانه عسکری:
مدیریت فروش


سرکارخانم بهاره شفیعی:
کارشناس فروش

روابط عمومی و طراحی(تبلیغات)


سرکارخانم ساجده صادقی:
مسوول کنترل کیفی